Výuka nauky o hudbě

Předmět Nauka o hudbě  je určen všem žákům navštěvujícím hudební obor a je pro tyto žáky povinný. Probíhá formou kolektivní výuky jednu hodinu týdně. Délka studia je pětiletá, probíhá od 1. do 5. ročníku I. stupně základního studia. Ve výuce je zastoupena hudební teorie, rytmus, intonace, poslechové činnosti, pěvecké a hudebně pohybové činnosti.

V Hudební nauce se snažíme rozvíjet sluchové, intonační a rytmické schopnosti a hudební cítění, seznamujeme děti s mnoha novými pojmy, základy hudební teorie a vytváříme všeobecný hudební přehled.

Používáním nových, alternativních forem výuky probouzíme u dětí kreativitu, zájem o hudební činnosti a vztah k hudbě, kognitivní, psychomotorické a emotivní schopnosti. Hudební nauka by měla pomoci hlavnímu oboru v hudební praxi.

Učebna je vybavena tradičními i netradičními pomůckami, interaktivní tabulí a testovacím zařízením, které umožňuje vyhodnotit testy v krátkém čase přímo během výuky.

Přípravné studium (PS I, PS II)

Je určeno dětem ve věku pěti a šesti. Připravuje nenásilnou formou na vstup do 1. ročníku. Seznamuje žáky se světem hudby a hudební teorie řadou herních, tvořivých a teoretických činností.

Co děláme v přípravce:

 • zpíváme písničky
 • provádíme intonační a sluchová cvičení
 • procvičujeme rytmus a rytmické cítění (improvizace, interpretace)
 • hrajeme na hudební nástroje Orffova instrumentáře (improvizace, interpretace) a poznáváme je
 • rytmizujeme slova a říkadla
 • malujeme s hudbou
 • posloucháme hudební skladbičky
 • hrajeme hudební a pohybové hry
 • učíme se noty, rytmus a mnoho nového, všechno to, co je potřeba při hře na hudební nástroj
 • používáme interaktivní tabuli a mnoho pomůcek tradičních i netradičních
 • poznáváme nové kamarády a učíme se s nimi spolupracovat

Nauka o hudbě 1. – 5. ročník

Cílem Nauky o hudbě je rozvoj sluchových, intonačních, rytmických, hudebně pohybových činností a osvojování teoretických znalostí. Tyto činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují.

Získané vědomosti pomáhají žákům v hlavním oboru při interpretaci hudby.

Co v nauce děláme:

 • zpíváme písničky
 • provádíme intonační a sluchová cvičení
 • procvičujeme rytmus (improvizace, interpretace)
 • hrajeme hudební a pohybové hry
 • rytmizujeme slova a říkadla
 • učíme se hudební teorii
 • povídáme si o hudebních skladatelích a hudebních dějinách
 • používáme interaktivní tabuli a testovací zařízení
 • hrajeme na hudební nástroje Orffova instrumentáře i jiné netradiční nástroje
 • posloucháme hudební skladby a pracujeme s nimi
 • využíváme tradiční i netradiční výukové pomůcky
 • poznáváme nové kamarády a učíme se navzájem spolupracovat

Vyučující

Grúzová Eva, Mgr.

Grúzová Eva, Mgr.


Zpěv, keyboard, nauka o hudbě

Kučerová Magdaléna, Mgr.

Kučerová Magdaléna, Mgr.


Zpěv, keyboard

Raková Alena, Mgr.

Raková Alena, Mgr.


Nauka o hudbě

Rubešová Alexandra, Mgr.

Rubešová Alexandra, Mgr.


Zobcová flétna, příčná flétna, nauka o hudbě

Rýznarová Eliška

Rýznarová Eliška


Klavír, keyboard, nauka o hudbě

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • v přízemí budovy Školská 349/9, Zábřeh
 • ve Štítech ve třídě ZUŠ
 • v Postřelmově, Olšanech, Bušíně a Jedlí ve třídách ZŠ
 • příslušný sešit hudební nauky
 • žákovskou knížku, kterou obdrží v hlavním oboru
 • psací potřeby (tužku, pastelky, propisku)
 • přezůvky

Externí forma výuky je umožněna žákům, kteří z vážných důvodů nemohou navštěvovat přímou výuku hudební nauky. Tito žáci si musí podat žádost u ředitele školy s řádným odůvodněním.

Pokud je žádosti ředitelem školy vyhověno, chodí externisté jedenkrát měsíčně na konzultace k přidělenému vyučujícímu HN a dvakrát za rok jsou přezkoušeni ústní nebo písemnou formou. Termíny přezkoušení a další informace jim poskytnou jejich učitelé nebo jsou k dispozici ke zhlédnutí na informační nástěnce ve škole,  popřípadě na webových stránkách.

Učivo k přezkoušení 1. pol 2019_2020/ stáhnout pdf

Učivo k přezkoušení 2. pol 2019_2020/ stáhnout pdf

Seznam externistů a přiřazení k vyučujícím

Termíny přezkoušení - I.  pololetí 2019/2020

 •   6. 1. - 10. 1. 2020   
 • 13. 1. - 17. 1. 2020  

Den a čas přezkoušení: po domluvě s p. uč. P. Krňávkovu, A. Rakovou a M. Kučerovou a A. Rubešovou  (viz. seznam externistů a přiřazení k vyučujícím)

 

 

 

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
 13.00 – 13.45       1. C
M. Kučerová
2. C
M. Kučerová
 13.50 – 14.35 PS I + PS II A
P. Krňávková
2. A
P. Krňávková
 1. B
P. Krňávková
 3. C
M. Kučerová
3. D
M. Kučerová
 14.40 – 15.25 3. A
P. Krňávková
3. B
P. Krňávková
2. B
A. Rubešová
5. C
M. Kučerová
4. E
A. Raková
 15.30 – 16.15 4. A
P. Krňávková
1. A
P. Krňávková
4. C
A. Raková
  PS I + PS II B
M. Kučerová
 
 16.20 – 17.05 5. A
P. Krňávková
4. B
P. Krňávková
5. B
A. Raková
 4. D
M. Kučerová
 

 

Zápis do skupin Nauky o hudbě bude probíhat od 2. září  8.15 – 17.00 hodin v učebně 0.03 (Nauka o hudbě) v přízemí budovy ZUŠ Školská 349/9.

Další dny bude zápis probíhat dle rozvrhu Nauky o hudbě nebo telefonicky u zástupkyně ředitele nebo v kanceláři školy.