Raková Alena, Mgr.

*4. 6. 1992, blíženec

Umělecký obor:

  • nauka o hudbě

Vzdělání:

  • PdF Ostravké univerzity – obor – Český a jazyk a hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ
  • hudební semináře

Učitelská praxe:

  • 2016/2017 – učitelka českého jazyka, hudební výchovy a anglického jazyka na ZŠ Ruda nad Moravou, okres Šumperk
  • od září 2017 učitelka nauky o hudbě ZUŠ Zábřeh

Kontakt:

  rakova@zus-zabreh.cz