Jak se přihlásit

Vážení rodiče,

velmi nás těší Váš zájem o vzdělávání v Základní umělecké škole Zábřeh. Naší snahou je co nejvíce zjednodušit proces přijímacího řízení, a proto jsme pro letošní rok připravili podávání přihlášek ke studiu v ZUŠ i registraci k talentové zkoušce prostřednictvím webových stránek školy.

 

Podání přihlášky a registrace k talentové zkoušce:

Pro přihlášení ke studiu a registraci k talentové zkoušce je nutné vyplnit připravený formulář.

Přijetí přihlášky a registrace k talentové zkoušce je potvrzeno zasláním zprávy a vyplněné přihlášky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Přihlášku je nutné vytisknout a podepsanou přinést k talentové zkoušce.


Talentová zkouška:

K talentové zkoušce se dostaví dítě spolu se zákonným zástupcem. Vstup do školy bude umožněn pouze tomu, kdo předloží čestné prohlášení (ke stažení zde). Na jeden tiskopis je možno uvést dítě i zákonného zástupce. U talentové zkoušky je třeba předložit podepsanou přihlášku, ve které je uveden i systémem vygenerovaný jedinečný kód, pod kterým je zájemce evidován v procesu přijímacího řízení.

Vážení rodiče,

doufáme, že se nám podařilo proces přijímacího řízení zjednodušit, a těšíme se na osobní setkání s Vámi.

                                                              

S pozdravem

                                                                                                                                                                              Mgr. Pavel Doubrava, ředitel školy

 

 

Přihláška do ZUŠ