Literárně-dramatický obor

Distanční studium žáků

Vážení rodiče, moji milí dramaťáci,

současné dny nám přináší nové a neznámé situace. Dramatický obor žije především osobním setkáváním, vzájemnou komunikací, tvůrčí prací celé skupiny a v neposlední řadě také uměleckým duchem naší školy. Kontaktní výuka je ale v současných dnech nereálná, prosím vezměme však celou situaci jako výzvu a pojďme se společně zapojit do nové možnosti distančního studia „na dálku“.

Na emailu martykanova@zus-zabreh.cz vám budu poskytovat metodickou podporu a pevně věřím, že vypracované zadané úkoly budeme moci v budoucnu využít pro naši opětovnou společnou práci.

Děkuji a přeji vám mnoho optimismu a zdraví v nadcházejících dnech.

                                                                                                                      Mgr. Ivana Martykánová 

Mgr. Ivana Martykánová:

Zadání pro výuku v týdnu 16. 3. - 20. 3. 2020

Zadání pro výuku v týdnu 23. 3. - 27. 3. 2020

Zadání pro výuku v týdnu 30. 3. - 3. 4. 2020

Zadání pro výuku v týdnu 6. 4. - 10. 4. 2020

Zadání pro výuku v týdnu 14. 4. - 17. 4. 2020

Zadání pro výuku v týdnu 21. 4. - 24. 4. 2020
Zadání pro výuku v týdnu 26. 4. - 30. 4. 2020
Zadání pro výuku v týdnu 04. 5. - 07. 5. 2020

Zadání pro výuku v týdnu 11. 5. - 14. 5. 2020

Zadání pro výuku v týdnu 17. 5. - 22. 5. 2020

Zadání pro výuku v týdnu 25. 5. - 29. 5. 2020

 

 

Bc. Kristýna Doubravová:

 

Teoretický_úvod_a_zadání_úkolu_16_3_2020
Teoretický_úvod_a_zadání_úkolu_23_3_2020

Teoretický_úvod_a_zadání_úkolu_30_3_2020

Teoretický_úvod_a_zadání_úkolu_06_4_2020
Teoretický_úvod_a_zadání_úkolu_20_4_2020
Teoretický_úvod_a_zadání_úkolu_27_4_2020
Teoretický_úvod_a_zadání_úkolu_04_5_2020
Teoretický_úvod_a_zadání_úkolu_11_5_2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDO se představuje

V Literárně-dramatickém oboru jsou vyučováni žáci od pěti do osmnácti let, kteří mají zájem o tvořivou kolektivní dramaticko-výchovnou práci. Výuka probíhá v přípravném stupni studia, dále pak v navazujícím prvním (sedmiletém) stupni základního studia a ve druhém (čtyřletém) stupni základního studia.

Hlavní náplní výuky je tvořivá dramatická hra, která postupně může přecházet ve volnou improvizaci či etudy. Prostřednictvím hry žáci rozvíjí schopnost koncentrace, fantazii a tvořivost. Pomocí průpravných her a cvičení jsou žáci vedeni k přirozenému a kultivovanému sebevyjádření. Velký prostor je věnován pohybovým, rytmickým, hudebním a hlasovým hrám a cvičením. Žáci se učí pracovat s literárními texty, ale i s vlastními náměty. Postupně jsou seznamováni s různými divadelními technikami. Důležitou součástí výuky je i získávání schopnosti kriticky nahlédnout na výsledky individuální a kolektivní tvorby.

Výuku mohou doplňovat návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů, kulturních památek.

Vzhledem ke komplexnosti oboru je podporována spolupráce oddělení s ostatními obory ZUŠ případně výchovně vzdělávacími zařízeními a kulturními institucemi.

Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru dává žákům i základy pro další odborné studium na školách uměleckého typu.

Vyučující

Doubravová Kristýna, Bc.

Doubravová Kristýna, Bc.


Literárně - dramatický obor

Martykánová Ivana, Mgr.

Martykánová Ivana, Mgr.


Literárně-dramatický obor

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V Y H L Á Š K A  Základní umělecké školy Zábřeh, Školská 349/9,  789 01  Zábřeh,

tel. 583 412 022, e-mail: zus@zus-zabreh.cz

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory

platných pro II. pololetí školního roku 2019/2020

HUDEBNÍ  OBOR

I. Individuální výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Sólový zpěv 250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 500 Kč xx 2 500 Kč xx

 

II. skupinová výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč

 

VÝTVARNÝ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Komplexní výtvarná tvorba 170 Kč 136 Kč 850 Kč 680 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 400 Kč xx 2 000 Kč xx

 

TANEČNÍ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně se slevou pololetně pololetně se slevou
Pohybová tvorba 150 Kč 120 Kč 750 Kč 600 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Dramatická a slovesná tvorba 100 Kč 80 Kč 500 Kč 400 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

Číslo účtu školy: 58 99 67 02 07 / 0100

SLEVY A DALŠÍ ÚPRAVY úplaty za vzdělávání:

Sociální a zdravotní slevy, splátkový způsob platby nebo odklad platby stanovuje na základě písemné
žádosti a předložených dokladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ za II. pololetí školního roku 2019/2020 musí být uhrazena nejpozději do 29. února 2020.

V Zábřehu dne 30. ledna 2020

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh