Martykánová Ivana, Mgr.

Umělecký obor:

 • literárně-dramatický obor, nauka o hudbě

Vzdělání:

 • 2004 – 2010 Hudební věda – FF MU Brno
 • 2007 – 2009 Management v kultuře – FF MU Brno
 • 2009 – 2011 Doplňující pedagogické minimum – PdF MU Brno
 • 2009 – 2011 Vzdělávací programy a semináře České Orffovy společnosti
 • 2012 – 2013 Herecká průprava (cyklus seminářů Dramatické výchovy pro současnou školu) – Praha
 • 2012 – 2013 Základy dětského divadla (cyklus seminářů Dramatické výchovy pro současnou školu) – Praha
 • 2015 – 2018 Dramatická výchova – KVD DAMU Praha
   

Učitelská praxe:

 • ZUŠ Zábřeh od r. 2010

Umělecká praxe:

 • od roku 2010 člen Moravia Big Bandu
 • jazzové dílny Frýdlant
 • umělecká praxe v Divadle Šumperk s.r.o.

Volný čas:

 • hudba, divadlo, literatura, cestování

Kontakt:

  martykanova@zus-zabreh.cz