Vyučujeme na tyto smyčcové nástroje

Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované nástroje nejvýznamnějších houslařů, v jejichž tvorbě dosáhla konstrukce a kvalita nástrojů svého vrcholu a dokonalosti. Ve stejné době docházelo k osamostatnění instrumentální hudby (v dřívějších dobách nástroje většinou podporovaly a zdvojovaly pěvecké hlasy) a housle získaly i charakter sólového nástroje. Tento proces probíhal v souvislosti se stylovou proměnou na přelomu 16. a 17. století a docházelo při něm k oboustrannému ovlivňování. Jednak skladby barokních skladatelů přinášely vyšší nároky na techniku houslové hry, a tím vedly ke zvýšení její úrovně, a na druhé straně existence dokonalých a vývojově stabilizovaných nástrojů podněcovala vznik nových skladeb a instrumentálních forem, v nichž housle (a další smyčcové nástroje) měly prvořadou úlohu.

Do předmětu výuky by mělo být zahrnuto celé toto období, tj. od 17. století do současnosti, kdy lze mluvit o houslové hře a houslové technice ve vlastním slova smyslu. Během studia by se měl žák seznámit (alespoň ve zkratce) s vývojem houslové hry a hudebních slohů.

Vyučující

Viola patří do skupiny smyčcových nástrojů houslového typu. Její počátky sahají až do 16. století, kdy vznikaly celé rodiny jednotlivých nástrojů. Violu chápeme i jako sólový nástroj, její největší uplatnění ale bývá v orchestrech a komorních uskupeních. Francouzský název „Alto" může přiblížit úlohu, jakou viola plní, totiž přechod mezi vysokými a nízkými hlasy. Barva tónu je poněkud temnější než u houslí, což vynikne obzvláště v lyrických melodiích. Vzhledem k velikosti nástroje jsou kladeny větší nároky na fyzickou vyspělost hráče, ten má již většinou zkušenost s hrou na housle. Studijní program umožňuje postupné osvojení technických, výrazových i teoretických prostředků potřebných k uspokojivému hudebnímu výkonu.

 

Vyučující

V rodině smyčcových nástrojů zaujímá violoncello důležité místo.  Protože rozsah a barva zvuku violoncella se velmi podobá lidskému hlasu, můžeme slyšet jak se z nástroje linou  zpěvné melodie, rozverné  pasáže a živé běhy nebo třeba ospalé brumlání. Pro někoho je možná velkou předností violoncella to, že se na něj hraje vsedě.  

Violoncellista si může zahrát sám, s nejrůznějšími nástroji, v souboru, orchestru i kapele. Hudební skladatelé mysleli na violoncellisty ve svých kompozicích již od dob baroka, kdy violoncello jako nástroj vznikl. Jak šel vývoj hudby dál, tak se violoncello dostalo do velké obliby, takže dnes už máme violoncellových skladeb tolik, že si stačí vybrat tu pravou.

Kdo by se chtěl na violoncello naučit hrát, potřebuje dvě zdravé ruce, trochu hudebního nadaní a hodně píle a vytrvalosti.

Vyučující

Kolčava František, Mgr.

Kolčava František, Mgr.


Violoncello, keyboard

Kontrabas zastává primárně úlohu basového nástroje využívaného v doprovodných úlohách v orchestrální hře, v komorních souborech, či jazzových uskupeních. Široké uplatnění nachází též v lidové či folkové muzice. Samotná sólová poloha ale není vyloučena a kontrabas si nachází své postavení mezi ostatními sólovými nástroji.

                Studijní zaměření Hra na kontrabas se vzhledem k rozměrům nástroje a silnému pnutí strun hodí spíše pro odrostlejší žáky, ale není vyloučena ani možnost studia od útlého věku s použitím zmenšených studijních variant nástroje.

Vyučující

Kolčava František, Mgr.

Kolčava František, Mgr.


Violoncello, keyboard

Důležité informace

V Y H L Á Š K A  Základní umělecké školy Zábřeh, Školská 349/9,  789 01  Zábřeh,

tel. 583 412 022, e-mail: zus@zus-zabreh.cz

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory

platných pro II. pololetí školního roku 2018/2019

HUDEBNÍ  OBOR

I. Individuální výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Sólový zpěv 250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 500 Kč xx 2 500 Kč xx

 

II. skupinová výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč

 

VÝTVARNÝ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Komplexní výtvarná tvorba 170 Kč 136 Kč 850 Kč 680 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 400 Kč xx 2 000 Kč xx

 

TANEČNÍ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně se slevou pololetně pololetně se slevou
Pohybová tvorba 150 Kč 120 Kč 750 Kč 600 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Dramatická a slovesná tvorba 100 Kč 80 Kč 500 Kč 400 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

Číslo účtu školy: 58 99 67 02 07 / 0100

SLEVY A DALŠÍ ÚPRAVY úplaty za vzdělávání:

Sociální a zdravotní slevy, splátkový způsob platby nebo odklad platby stanovuje na základě písemné
žádosti a předložených dokladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ za I. pololetí školního roku 2018/2019 musí být uhrazena nejpozději do 28. února 2019.

V Zábřehu dne 4. ledna 2019

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh

  • v budově Školská 349/9, Zábřeh