Kučerová Magdaléna, Mgr.

Umělecký obor:

  • zpěv, hra na EKN

Vzdělání:

  • 1999 – 2007 – osmileté Gymnázium v Uničově
  • 2007 – 2012 – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor německý jazyk a hudební výchova
  • 2008 – 2014 – Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, obor sólový zpěv
  • 2014 – dosud – Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, obor lesní roh a varhany

Interpretační kurzy:

  • 2016 – Olomoucké mistrovské kurzy – MgA. Libuše Bartošková

Pedagogická praxe:

  • 2016 – dosud  ZUŠ Zábřeh

Volný čas:

  • rodina, koncerty, turistika