Závěrečné setkání příznivců a partnerů Galerie Tunklův dvorec 21. listopadu 2019

28.11.2019

Partneři a příznivci vernisáží a výstav konaných v Galerii Tunklův dvorec se potkali 21. listopadu na posledním setkání s uměním, protože se výstavní síň z technických důvodů zavírá a svou činnost tak prozatím končí.

Toto setkání uspořádal kurátor výstav Josef Macek proto, aby poděkoval městu Zábřeh a Základní umělecké škole Zábřeh za příležitost věnovat se galerii a setkávat se tak s mnoha výtvarníky a umělci. Zavzpomínal na výstavy, které se v galerii uskutečnily, s přáním toho, aby tato výstavní síň byla do budoucna zachována a pokračovala ve své činnosti.

Poděkovat oběma Mackům přišel i místostarosta města Zábřeh Josef Klimek a ředitel ZUŠ Zábřeh Pavel Doubrava. Pan Macek se i se svým synem vernisážím i výstavám obětavě věnovali, což by nešlo bez zanícení a radosti, se kterou podnikali cesty na výstavy a hledali další umělce, kteří by do Zábřeha přijeli ukázat svá díla. Velmi často pomáhali umělcům jako zkušení galeristé instalovat výstavy a velké množství instalací chystali jen ve dvou. Oba Mackové se také věnují malování, a proto spojili setkání s krátkou výstavou obrazů. Jedná se o protiklad reálné malby a kresby Josefa Macka, a abstrakce (enkaustiky) Rostislava Knápka Macka, nebo protiklad klasické a moderní malby. Své výstavy často nazývají Malování v čase.

K vernisážím patří tradičně i kulturní program, kterého se ujal manželský pár Johanka a František Kolčavovi hrou na klavír a violoncello. Přednesli díla Johana Sebastiana Bacha nebo Libertango od Astora Piazolli. Celé setkání se uskutečnilo ve velmi příjemné atmosféře a návštěvníci doufají, že galerie, která byla místem společného setkávání, bude po rekonstrukci opět pokračovat jako dříve.