Zápis do ZUŠ Zábřeh

Žáci ZUŠ Zábřeh přispěli k sváteční atmosféře Adventu

10.12.2023

Krásné prostory kostela sv. Barbory naplnila druhou adventní neděli hudba v podání žáků ZUŠ Zábřeh. Sváteční chvíle tak měli příležitost prožít všichni, kteří přijali pozvání a přišli.

Na úvod zazněly varhany imitující slavnostní zvuk trumpet a echa. Strunné nástroje se představily jak v barokních sonátách s doprovodem klavíru, nebo v zajímavých seskupeních. Violoncello s příčnou flétnou či houslemi a viola s klavírem zazněly v novátorském Ave Maria soudobého skladatele L. Sluky.

Příčná flétna nechyběla ani v zvukově zajímavé skladbě s kytarou a hobojem. Schubertovo Ave Maria zaznělo v jemné barevnosti kytarového dua. Hornový kvartet přednesl meditativní Modlitbu a v podání sólového klavíru zazněl ozdobami naplněný Allemande z Bachovy Francouzské suity. Zpěváci představili barokní duet Dulcis Christe. Komorní pěvecký sbor Jasmín koncert tradičně uzavíral spirituálem Hand Me Down My Silver Trumpet.

Ke sváteční atmosféře přispělo průvodní slovo Evy Vurstové, která posluchače pozvala k zamyšlení nad hodnotou krásných vztahů a smysluplností osobního příkladu při budování každodenního laskavého života.