Zápis do ZUŠ Zábřeh

Začala doba adventní – čas našich svátečních koncertů!

08.12.2019

V pondělí 2. prosince čekal v sále ZUŠ krásně nazdobený vánoční stromeček, v zákulisí byli připraveni žáci se svými nástroji, učitelé udělovali poslední pokyny…

V 10 hodin dopoledne začal první vánoční koncert, který byl určen pro handicapované spoluobčany z denního stacionáře Domovinka.

Učitelé a žáci připravili milý a rozmanitý program. Koledy zazněly v kvartetu zobcových fléten, v houslovém duu i v jazzových úpravách na klavír. Kvarteto zpěváčků zazpívalo Svěrákův Prosinec a dvě další písně. Dechové oddělení překvapilo barevně zajímavým seskupením nástrojů – flétna, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot. V podání tohoto kvintetu zazněl Květinový valčík z baletu Louskáček a ukrajinská koleda.

Nechyběl také příspěvek dramatického oddělení s básní Podceňovaná bolest a prózou O stromu, který dával. Koncert zakončila klavírní sóla.

Pro koncert nezvyklá dopolední hodina, vděčné publikum a také program vytvořily v sále zvláštní atmosféru, výjimečnou a sváteční.

Věříme, že jsme tímto koncertem skutečně potěšili všechny přítomné.