Zápis do ZUŠ Zábřeh

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Zábřeh

30.01.2022

Dne 30. 1. 2022 v 17 hodin se po dvouleté covidové pauze uskutečnilo ve velkém sále Zábřežské kulturní s.r.o. další vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Pod vedením pana učitele Reného Kuzníka bylo připraveno celkem třináct tanečních čísel.

 Nejdříve se představily nejmenší děti, které tančily v kostýmech inspirovanými lidovými kroji. Hudebním podkladem se stala umělecky hodnotná tvorba Jiřího Pavlici, Jacka Urbaniaka anebo folklórního souboru Cimbal Classic. U mladších tanečníků zaujalo číslo nazvané Vzhůru do oblak, které vzniklo na motivy stejnojmenného animovaného filmu pro děti. Tanečníci sedmého ročníku vytvořili tanec s názvem Mezi řádky, který disponoval krásnou scénou. Na hudbu A. Vivaldiho měli diváci možnost zhlédnout tanec, který představoval minulost, přítomnost i budoucnost. Nesl název Z okna. Střihu a režie ke klipu, který běžel na plátně současně s tancem, se ujala Eva Horvátová, animace Hanka Čechová.

 Zasloužený aplaus obdržely nejstarší tanečnice, které okouzlily publikum vyzrálým a dynamickým tanečním výkonem na hudbu Nathana Laniera. Náročnou taneční techniku předvedla Tereza Špačková a Nela Potěšilová v duetu, který nesl název V zrcadle. Poslední tancem večera byla Ztracená cesta. Nela Potěšilová svým sólovým scénickým vystoupením, jehož důležitou rekvizitou bylo světýlko v lucerně, přesvědčila diváky o tom, že i když se někdo v životě ztratí, cestu opět nalezne…

 Celé představení bylo završeno závěrečnou děkovačkou, kde se na devadesát účinkujících přišlo uklonit divákům.

I když se hudebními podklady pro tance stala převážně hudba moderní (např. Brain Crain, Bruno Sanfilippo, Ludovico Enaudi), je taneční projev žáků ZUŠ založen na kvalitní průpravě z klasického tance, kterou do Zábřeha přinesl právě René Kuzník.