Výlet do Prahy se opět podařil 1. 11. 2019

15.11.2019

       1. listopadu jsme se se skupinkou dvaceti dětí vydali na tradiční program České filharmonie v pražském Rudolfinu. Koncert měl tentokrát název Vzhůru do budoucnosti a pomohl žákům objevit, jak jde dohromady hudba a moderní technologie a co sebemodernější technologie nikdy nenahradí - skvělou živou hudbu. Moderátorka a autorka scénáře Klára Boudalová se společně s malými posluchači pokusila zjistit, jak by mohla vypadat hudba v budoucnosti. Účinkoval violoncellový kvartet Prague Cello Quartet. Děti měly možnost slyšet díky profesionálním hudebníkům hudbu klasickou i moderní a pro malé violoncellisty se tito čtyři pánové stali jistě velkou motivací a příkladem.

       Dalším důležitým bodem byla návštěva Českého muzea hudby, kde byla připravena komentovaná prohlídka tradičních i netradičních hudebních nástrojů. Na některé z nich si žáci mohli i zahrát. Nakonec si všichni vyzkoušeli bezdotykový elektronický nástroj teremin. Na závěr prohlídky si všichni vyplnili a vymalovali pracovní list s mapou trasy, kterou jsme absolvovali. Úkolem bylo zapamatovat si co nejvíce hudebních podnětů, které jsme za celý den zažili, a do mapy je zaznamenat nebo namalovat.

       Ani ve vlaku děti cestou do Prahy nezahálely. Čekaly je otázky a hádanky, které je naladily na to, co je v Praze bude čekat, a taky objevovaly, jak může jízda vlakem i stanice, kde vlak staví, souviset s hudbou. Cílem výletu bylo zprostředkování hudebních zážitků tak, aby si děti prožily vše naplno, nejen z CD nosičů nebo audio a video nahrávek, aby si ověřily nabyté znalostí ze školy, vypátraly nové informace a získaly další motivaci pro život s hudbou a také se dobře pobavily s kamarády. Z Prahy jsme odjížděli unaveni, ale plni dojmů.