Výchovné koncerty pro MŠ 20. května 2019

20.05.2019

V pondělí 20. a v úterý 21. května dopoledne naši ZUŠ zaplnily veselé dětské hlásky předškolních dětí. Sjely se k nám totiž výpravy z mateřských škol ze Zábřeha i okolních obcí. Všichni se těšili na program, který jim nachystali naši žáci pod vedením svých pedagogů.

Jako první se představil hudební obor, jehož vystoupení připravila paní učitelka Eva Grúzová se svým komorním sborem. V sále ZUŠ se před zraky malých diváků odehrála pohádka O princezně Jitušce, kde se zpívalo, hrálo i tančilo. Po tomto představení se skupinky dětí se svými pedagožkami vydaly na prohlídku po škole. V tanečním sále jim dvě tanečnice názorně předvedly několik základních typů tanců a poté se pod vedením Reného Kuzníka daly ,,do skoku“ samy děti. Ve výtvarném ateliéru si mohli předškoláčci díky paní učitelce Zuzaně Balcárkové prohlédnout krásné prostory a vybavení, stejně tak jako již hotové kresby našich žáků. Dramatický obor představila Iva Martykánová, která po úvodním slově přenechala prostor představení Racek.

Věříme, že v dětech z mateřských škol zanechala hudební škola milý dojem a že se s některými z nich budeme od září setkávat pravidelně ve výuce některého z oborů. Také na tomto místě děkujeme všem pedagogům za přípravu programu pro předškolní děti.