Zápis do ZUŠ Zábřeh

Výchovné koncerty pro mateřské školy

10.05.2022

Po dlouhé odmlce se 10. 5. uskutečnil v ZUŠ Zábřeh tradiční Den otevřených dveří pro mateřské školy. Zúčastnily se ho děti ze Zábřeha, Hrabové, Postřelmůvku, Rovenska a Skaličky.

Celý program začal koncertem. Žáci ZUŠ představili malému publiku praktickou ukázkou hudební nástroje, přidali krátký popis a doplnili jej projekcí na plátně. Pak navštívily skupinky dětí další obory školy. Ve výtvarném oboru představila paní učitelka učebnu a její vybavení, seznámila děti s tím, co se ve výtvarce všechno učí, a závěrem ukázala, jak se správně míchají barvy. V tanečním oddělení se posluchači dozvěděli, jak probíhá výuka, a žákyně ZUŠ předvedly ukázky některých tanců. Děti si mohly pod vedením pana učitele vyzkoušet různé kroky, poskoky a taneční prvky. Literárně-dramatický obor připravil divadelní atmosféru a zahrál publiku pohádku Brémští muzikanti. 

Věříme, že se všem návštěva ZUŠ líbila a můžeme se na některé z dětí těšit u červnového zápisu.