Vernisáž GTD 3.10. 2019

24.10.2019

3. října ožila galerie Tunklův dvorec olejomalbami výtvarnice Marie Veselské.

Vernisáž zahájili kulturním programem opět žáci Základní umělecké školy Zábřeh hrou na housle a klavír. Námětem říjnové výstavy je především příroda, která je nejoblíběnější autorčinou inspirací. Obrazy se nesou v romantizující poloze s jemnými barevnými odstíny a citem pro kompozici. Realismus je styl, v kterém se autorka pohybuje ve všech jeho nuancích, od volného realismu přes spontánní realistickou malbu až k hyperrealismu u portrétů. Autorka stále hledá vlastní výraz a její dílo se neustále proměňuje. V minigalerii zůstávají práce Libuše Trunečkové. Je to malba na textil, mandaly a malované kamínky.

Tato výstava je bohužel poslední, neboť se prostory galerie musí z technických důvodů na dobu neurčitou uzavřít. Velmi děkujeme všem výtvarníkům, středním, základním i mateřským školám za vynikající spolupráci a zájem instalovat v hlavní síni i minigalerii své práce. Kurátorům galerie Josefu Mackovi a Rostislavu Knápkovi Mackovi za oslovování umělců a zajištění plánu výstav, instalaci obrazů, péči o prostory galerie a zajištění výstav a vernisáží. Velké poděkování patří i návštěvníkům za jejich přízeň a věrnost.