Zápis do ZUŠ Zábřeh

Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

20.05.2022

Dne 20. 5. 2022 se žákyně Pavlína Přibáňová z naší ZUŠ zúčastnila ústředního kola soutěže ve hře na dechové nástroje, které se konalo v Praze. Ve velké konkurenci obsadila ve hře na baryton krásné druhé místo. Velké díky patří také paní učitelce Evě Vurstové za klavírní spolupráci.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!