Zápis do ZUŠ Zábřeh

Taneční podvečer 29. 1. 2023

07.02.2023

V neděli 29. 1. 2023 v 17 hod. se ve velkém sále Zábřežské kulturní a.s. uskutečnilo tradiční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Zábřeh. V choreografii Reného Kuzníka měli diváci možnost zhlédnout celkem 11 tanců. Představilo se celé oddělení od pětiletých dětí z přípravného ročníku po dospělé tanečnice, absolventky ZUŠ.

Kvalitní pohybová průprava tanečníků, krásné kostýmy, zajímavé rekvizity i nápaditá světelná technika dokreslovaly celou atmosféru vystoupení. Mladší žáci tančili na hudbu lidovou, starší na hudbu současnou (např. 2 Cellos, L. Enaudi). Sólovým vystoupením zaujala Nela Přibylová. V tanci s názvem Spektra propojila klasickou taneční techniku na baletních špičkách s moderním výrazovým tancem.

Více než pět set diváků v zaplněném sále tleskalo při závěrečné děkovačce všem účinkujícím.