Soutěž ve znalostech z hudební teorie 23. května 2019

23.05.2019

23. května se stala učebna Nauky o hudbě nejen prostorem pro výuku, ale žáci měli možnost ověřit si své znalosti z hudební teorie formou soutěže, která se stává na naší škole tradicí. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Do první kategorie jsme zařadili žáky 1. a 2. ročníku, do druhé kategorie žáky 3. ročníku a do kategorie třetí žáky 4. a 5. ročníku. Žáci nesoutěžili sami za sebe, ale v týmech, kde se poznalo, jak umí spolupracovat a podporovat se navzájem. Řešili hudební hádanky a kvízy, které prověřili znalosti stupnic, akordů, intervalů, hudebních pojmů, hudebních nástrojů, hudebních slohů nebo skladatelů a jejich děl. Věříme, že i díky této soutěži si žáci zopakovali učivo a zjistili, co jim nejde, nebo naopak získali sebedůvěru a radost z užitečně stráveného času. Děkujeme všem za účast a gratulujeme nejen vítězům, ale i ostatním bojovníkům, kteří to nevzdali.