Zápis do ZUŠ Zábřeh

Recitační soutěže LDO ZUŠ Zábřeh

28.04.2023

V letošním roce jsme se zúčastnili školních, okresních i krajských kol recitačních soutěží a dosáhli pěkných výsledků.

Večer recitace, který se konal 15. 2. na naší škole, odstartoval a vybral recitátory LDO do dalších kol.

Do okresního kola Dětské scény (6 -15 let) postoupili Edita Mynářová, Vít Kupilík, Cyril Šmejdíř, Karolína Macháčková a Andrea Blažková. 

Okresní kolo se konalo 29. 3. v Šumperku. Vítek Kupilík, Cyril Šmejdíř z III. kat. a Andrea Blažková ze IV. kat. byli vybráni do krajského kola. To proběhlo 14. a 17. 4. v Olomouci. Naši hoši skončili s texty Karla Čapka a Mariana Pally na krásném 4. místě.

Krajské kolo soutěže Wolkrův Prostějov proběhlo v Pardubicích 14. 3. 2023.  Náš LDO reprezentovaly Kristýna Hanušová, Monika Peková, Eliška Švédová, Zdeňka Pazderníková a Sophia Blaháčková. Krajské kolo mělo velmi dobrou úroveň, a o to víc nás potěšila ocenění, která si děvčata odvezla. Do celostátního kola do Prostějova postoupily Sophia Blaháčková z II. kat. a Zdeňka Pazderníková z I. kat. Současně obdržely ocenění Diplom. Ten získala i Monika Peková a Čestné uznání Eliška Švédová.

Všem recitujícím patří poděkování za dobrou reprezentaci školy.

L. Janyšová