Zápis do ZUŠ Zábřeh

Podzimní koncert 22. 11. 2023

22.11.2023

Tradičním Podzimním koncertem zahájili 22. listopadu žáci svoje první vystoupení v tomto školním roce. Za velmi krátkou dobu se mohli pochlubit nově nacvičenými skladbami sólovými, komorními i orchestrálními. Sólové skladby zazněly v podání klavíru, houslí, violoncella, kytary nebo lesního rohu. Komorní uskupení v podání Klavírního tria předneslo svěží a neotřelou skladbu Joachima Johowa. Klavírní duo si připravilo hravou skladbu Motýli, chlapecké pěvecké duo veselou Fordku a lordku od Emila Hradeckého. Naopak dívčí duo potěšilo příznivce populární hudbou a kytara s příčnou flétnou vneslo do sálu taneční náladu Faurého Pavany. Oživení přinesl velmi známý a interpretačně náročný Bugatti Step od Jaroslava Ježka a závěr koncertu zaplnil tóny houslí, viol a violoncell Komorní smyčcový orchestr Serenádou od Normana Leydena. Zahájení a závěrečné slovo patřilo Janě Kuzníkové.

Děkujeme za krásný zážitek a srdečně

                                    zveme na Adventní koncert 10. prosince v 15.00 v kostele sv. Barbory