Zápis do ZUŠ Zábřeh

Mládí pro radost stáří

10.02.2022

Žáci pěveckého oddělení přijeli v začátku nového roku do Kulturního domu Postřelmov zpestřit pravidelná setkávání seniorů. Malé vystoupení, skládající se z důvěrně známých scén z pohádek a muzikálů Šíleně smutná princezna nebo My Fair Lady, vykouzlilo úsměvy na tvářích diváků a na okamžik rozptýlilo starosti, které stáří přináší.

Spokojeni byli nejen posluchači, ale i mladí umělci, kterým srdečné komorní prostředí pomáhá lépe zvládat trému, posiluje sebedůvěru a přináší i něco navíc, pocit užitečnosti a smysluplnosti svého snažení. Vzájemné obohacení přineslo okamžitou nabídku dalšího setkání v Zábřehu a v Šumperku.