Zápis do ZUŠ Zábřeh

Mládí a Bohuslav Martinů 26. 4. 2022 a Ústřední kolo v sólovém a komorním zpěvu 1. 5. 2022

26.04.2022

Barbora Přichystalová získala v letošním školním roce významná ocenění v oboru sólový zpěv.

Na celostátní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce obdržela zlaté pásmo a speciální ocenění poroty za interpretaci skladby The Sound Of Music.

 

Porota ocenila také její paní učitelku Hanu Johnovou Cenou za vynikající pedagogické vedení.

 

V ústředním kole soutěže ZUŠ v Turnově se Barbora umístila na 2. místě.

 

Na klavír ji doprovázela paní učitelka Lenka Čermáková.

 

Všem gratulujeme!