Zápis do ZUŠ Zábřeh

Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh 2022

07.09.2022

Již podvanácté se o prázdninách základní umělecká škola a zámek Skalička rozezněly tóny houslí, violy, violoncella, klavíru a zpěvu. V neděli 10. července přijelo do Zábřeha téměř 150 účastníků, kteří se těšili na týden nových inspirací, nových znalostí a dovedností. Někteří se vraceli již poněkolikáté.

Aktivním účastníkům se věnovalo jedenáct lektorů a jejich hodiny byly velkou motivací i pro pasivní posluchače. Kurzy jsou naplněny nejen samotnou výukou a cvičením, ale také sedmidenním programem, který uvedlo koncertní vystoupení rezidenčního souboru kurzů PETROF PIANO TRIO. V pondělí účastníky opět rozjásal působivý koncert lektorů s originálním svěžím pojetím některých skladeb. V tento den bylo také připraveno pro frekventanty promítání filmu s hudební tématikou. V úterý rozezněl kostel svaté Barbory mladý nadějný klavírista Jan Schulmeister a Wihanovo kvarteto. Středě patřila tradiční Zahradní slavnost, kdy se posluchači mohli potěšit hudbou místních kapel Silence and Joy a Blackbirds. Součástí večera byly také historické tance, do kterých se aktivně zapojilo nejen mnoho studentů, ale i někteří lektoři. Další dny již ukázali během čtyř koncertů výsledky práce samotní účastníci kurzů. Prostorem pro koncerty se stal koncertní sál budovy ZUŠ a kostel svatá Barbora. Celý týden byla ZUŠ místem hudby, setkávání, inspirace a radosti, a jistě vnesla i mezi obyvatele města trochu jiné atmosféry a energie.