Zápis do ZUŠ Zábřeh

Krajské kolo Národní soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů 15. 3. 2023

20.03.2023

Každoročně mohou žáci základních uměleckých škol získávat zkušenosti na soutěžích v sólové, komorní a orchestrální hře. V letošním roce byla vyhlášena soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Soutěžící procházejí několika koly, z nichž okresní a krajské kolo pořádala naše škola.

Krajské kolo proběhlo 15. března 2023 a zúčastnilo se jej 83 žáků v 21 souborech z 12ti škol Olomouckého kraje.

Hodnocení předsedů obou porot, za dřevěné dechové nástroje Mgr. Tomáše Kláska ze ZUŠ Žerotín Olomouc a za žesťové dechové nástroje Mgr. Františka Mecha ze ZUŠ Jeseník, bylo velmi pozitivní, o čemž svědčí také 7 postupujících souborů do ústředního kola, které se bude konat v Liberci 20. – 23. dubna 2023.

Naši školu reprezentovaly tři soubory:

Klarinetové trio – 2. místo,

Hornové kvarteto – 1. místo,

Trombonový kvartet, který získal 1. místo s postupem do ústředního kola. Kvartet působí ve složení Pavlína Přibáňová, Lucie Divišová, Matyáš Růžička a Jan Pelikán a připravuje se pod vedením učitele MgA. Lukáše Václava.


Všem hráčům blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně sil do závěrečné přípravy a mnoho pozitivních zážitků v ústředním kole.