Koncert učitelů 18. června 2019

18.06.2019

Dne 18. června 2019 v 18 hodin se v koncertním sále ZUŠ Zábřeh konal tradiční koncert učitelů naší ZUŠ. V horkém červnovém podvečeru se představili pedagogové školy v dramaturgicky zdařile sestaveném vystoupení. Zazněla hudba barokní, vrcholně-romantická i výrazově originální tvorba 20. století.

            Jako první se představila Marie Ševčíková s Adagiem g moll J. S. Bacha pro sólové housle, v dalším vystoupení pak provedla virtuozní kompozici Včelka od Franze Schuberta. Magdalena Kučerová za klavírního doprovodu Marie Vintrové zazpívala skladby Händlovy a Dvořákovy. Komorní hudba byla prezentována Serenadou in C – Marcia od maďarského skladatele Ernsta von Dohnaniyho, kterou zahrálo smyčcové trio ve složení Marie Ševčíková, František Kolčava a Dominik Kolčava. Bratry Kolčavovy doplnili ve smyčcovém kvartetu jejich sourozenci Kryštof a Kristýna a společně provedli první větu ze smyčcového kvarteta F dur od Antonína Dvořáka. Sólový klavír zazněl v provedení Zuzany Řehákové, která zahrála náročnou expresívní skladbu Joaquina Turiny Exaltación.

            Působivou složkou koncertu byla hudba argentinského skladatele Astora Piazzoly. Nejprve flétnistka Veronika Kolářová provedla kompozice Café 1930 a Nightclub 1960 za kytarového doprovodu svého hosta Jakuba Karlíka, strhujícím finále pak byla Piazzolova skladba Libertango pro čtyřruční klavír v podání Zuzany Řehákové a Lenky Čermákové.

            Koncert učitelů se stal prostřednictvím maximálního nasazení a zralým interpretačním výkonem vystupujících důstojnou tečkou školního roku 2018 - 2019. Vystoupení bylo oceněno nejen hojnou účastí, ale i vřelým potleskem publika.