Zápis do ZUŠ Zábřeh

KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ

07.03.2022

V pondělí 7. března 2022 se v ZUŠ Zábřeh uskutečnil koncert žáků klavírního oddělení. Koncertním sálem naší školy zněly v tento podvečer tóny populárních melodií klavírního repertoáru, zároveň ale nechyběly ani náročnější skladby významných světových skladatelů Z. Fibicha, D. Kabalevského, I. Berkoviče, F. Chopina a dalších.  Žáci se představili nejen jako sólisté, ale také jako členové komorního uskupení klavírního dua, ve kterém prezentovali krásu čtyřruční hry.

Návštěvníci koncertu si mohli odnést krásný hudební prožitek, ale také zážitek vizuální. Koncert byl letos poprvé obohacen tematicky zvolenou projekcí. Oči posluchačů se tak mohly kochat notami vznášejícími se v prostoru nad klavíry nebo nejrůznějšími hudebními motivy. Projekce byla navíc doplněna titulky, které uváděly účinkující s jednotlivými výstupy.

Jeden krásný citát neznámého autora říká: „Život je jako klavír. Bílé klávesy jsou šťastné chvíle a černé jsou ty smutné. Ale obojí je potřeba pro kvalitní hudbu“. Jelikož se koncert uskutečnil v době temnější, černé, stal se na poslední chvíli neoficiálně benefičním a štědrý výtěžek z něj putoval na pomoc Ukrajině.