Zápis do ZUŠ Zábřeh

Improvizace pro každého 9. a 23. října 2023

25.10.2023

Improvizace, disciplína napříč hudebními obory v mnoha směrech opomíjená. Tak by se dal popsat současný postoj většiny muzikantů k této umělecké činnosti, která je prováděna bez předchozí přípravy a není zapsaná do not. V podstatě se jedná o aktivitu, která hudebníkovi umožňuje projevit své vlastní hudební přesvědčení, osobitý hudební názor a dovoluje mu popustit uzdu fantazii, v plné míře projevit své hudební vnímání a sdílet ho třeba i se svým okolím.

Improvizace umožňuje umělci vnímat hudbu svého nitra a svobodně tvořit bez jakýchkoliv hranic či bariér a s vědomím, že nikdy není nic špatně. Chyba je zde zajímavým zpestřením. To je důvod, proč by měl mít každý muzikant možnost setkat se s prostředím volné tvorby. Toto prostředí ho totiž může v hudebním světě velmi posunout. To vše si pedagogové klavírního oddělení uvědomují, a proto se všichni společně zúčastnili workshopu pro kreativní pedagogy s názvem Improvizace pro každého aneb hrajeme si srdcem pro radost pod vedením zkušené lektorky PhDr. Hany Švajdové, aby pro žáky otvírali nové cestičky hudby. Lektorčina motivující energie a velmi nápaditý přístup k improvizaci inspiroval všechny zúčastněné a vnesl do výuky nový vítr. Naši žáci se tak mohou těšit na mnoho nových hudebních zážitků.