I Nauka o hudbě může mít svou besídku 13. 6. 2019

13.06.2019

První besídka žáků Nauky o hudbě se uskutečnila 13. června v koncertním sále ZUŠ. Celkem šedesát jedna žáků od přípravného až po pátý ročník ze tříd Petry Krňávkové se vystřídalo na pódiu se svým různorodým programem. Diváci zcela zaplněného sálu měli množnost zhlédnout tradiční i netradiční činnosti, které jsou součástí výuky v naší ZUŠ. Byly to poslechové činnosti, které využívají pohyb a hru na tělo, rekvizity dětský padák nebo baterku propojené s výukou dynamiky, rytmické činnosti jako doprovod lidové i populární písně, melodické doprovody skladeb na Boomwhackers, zvonky a zvonkohry, doprovod písní a rytmická etuda na dětské bubny - drumbeny. Celým programem se prolínal zpěv písní, ve kterých lze nalézt informace o hudební teorii a které nejsou vybírány náhodně, ale podle probíraného učiva. Důležitou součástí výuky jsou také rytmizace textů, hudební hry a ostináto. Netradičními nástroji v doprovodu skladeb byly plechové krabičky s gumičkami a psací stroje, které posloužily jako rytmické hudební nástroje. V závěru se žáci rozloučili s obecenstvem společnou písní.

Nácvik programu i organizace byly velmi náročné, ale představení se podařilo, a všechno úsilí tak bylo zúročené. Všem dětem moc děkujeme za krásný zážitek a doufáme, že jim vystupování přineslo radost a budou rádi vzpomínat.