Zápis do ZUŠ Zábřeh

Galakoncert ZUŠ Zábřeh 24. 5. 2023

30.05.2023

Nelitoval, kdo se rozhodl přijít v podvečer 24. května do Kulturního domu v Zábřehu na Galakoncert, pravidelně pořádaný ZUŠ v závěru školního roku.

Napříč všemi vyučovanými obory na něm škola předvedla, že jí nechybí tvůrčí inspirace erudovaných pedagogů ani talentovaní žáci, kteří jejich záměry dokážou přetavit v působivá vystoupení vysoké úrovně. Sólová vystoupení se střídala se soubory, celkovou atmosféru dokreslovala nápaditá videoprojekce. Koncert provázely slovem žákyně literárně-dramatického oboru a publikum všechny výkony oceňovalo spontánním potleskem.

V závěru koncertu pak ředitel ZUŠ Pavel Doubrava všem, kdo se na koncertu podíleli, poděkoval a ocenil soutěžní úspěchy žáků v tomto školním roce.

Lze si jen přát, aby základní umělecká škola pokračovala v nastoupeném trendu a přinášela radost z umění jak dětem a jejich rodičům, tak i široké veřejnosti.