Flétnový den v Zábřehu 5. 11. 2019

16.11.2019

     V úterý 5. 11. 2019 proběhlo na ZUŠ Zábřeh setkání flétnistů, a to nejen pedagogů příčné flétny, ale zejména žáků vzdělávajících se ve hře na tento nástroj. Flétnisté k nám do Zábřeha přijeli ze ZUŠ Šumperk, ZUŠ Přerov, ZUŠ Uničov a ZUŠ Žerotín Olomouc. V průběhu celého odpoledne byl pro ně nachystán program, v němž lektorky kombinovaly jak výchovně-vzdělávací cíle, tak převážně cíle zážitkové. Účastníci si mohli vyzkoušet kromě hry na všechny dostupné druhy příčných fléten také moderní techniky hry na flétnu. Ve druhé části programu se účastníci seznámili s flétnovým orchestrem, s nímž posléze nacvičovali společné skladby. Projektový den byl uskutečněn za finanční podpory MŠMT a EU. Na závěr vyvrcholil Flétnovým koncertem, kde si zahráli jak lektorky Eliška Honková, Veronika Kolářová a Jana Kropáčková, tak flétnové soubory, flétnový orchestr a konečně také všichni účastníci dohromady, což činilo 50 flétnistů na jednom podiu.

     Flétnový den probíhal v příjemné atmosféře plné vzrušení a radostného napětí ze společného vystupování a doufáme, že podobnou akci budeme moci uskutečnit i v příštích letech.