Zápis do ZUŠ Zábřeh

Adventní koncert 4. 12. 2022 v koncertním sále ZUŠ

14.12.2022

Druhou adventní neděli se připojila i naše škola k řadě koncertů, které mají připomenout dobu zklidnění a odpočinku.

Úvod koncertu rozezněly tóny houslí chorálem Ejhle Hospodin přijde, které vystřídaly varhany skladbou Johanna Sebastiana Bacha. Smyčcové nástroje měly letos převahu nejen jako sólové nástroje, ale ke slovu se dostalo také duo a komorní soubor. Pedagogové vybrali převážně skladby duchovní, které k adventu neodmyslitelně patří. Badinerie aneb Žert Johanna Sebastiana Bacha měly v repertoáru sólové housle. Barokní náladu přinesla Trio sonata skladatele Georga Friedricha Händela a přednesly ji flétny s doprovodem violoncella a cembala. Dechové oddělení připravilo také skladby v podání lesního rohu a pozounu. Zklidnění přinesl druhý výstup varhan, kdy si obecenstvo mohlo vychutnat náladu skladby Reinera Gaara. Pravou předvánoční atmosféru přinesla píseň Zítra stromek zazáří v podání Davida Smékala a Vítězslava Přikryla v samém závěru podvečera. Úvodní i závěrečné slovo patřilo Marii Vintrové, která připomněla tradice adventu a jeho kouzlo.

Děkujeme účinkujícím za krásný a předvánoční atmosférou naladěný koncert.