Zápis do ZUŠ Zábřeh

1. Absolventský koncert žáků 25. 4. 2023

25.04.2023

Prvních patnáct žáků složilo 25. dubna absolventskou zkoušku. Všem vystupujícím se podařilo interpretovat připravené skladby velmi dobře a potěšit tak své rodiče, prarodiče nebo kamarády. Posluchači v úvodu vyslechli elektronickou hudbu v podobě keyboardu a elektrické kytary s převážně moderními skladbami. Z oddělení žesťových nástrojů zazněly tóny trubky, tuby nebo barytonu ve skladbách Ronalda Kernena, Leonarda Smitha nebo Roberta Schumanna. Klarinet zastoupil nástroje dechové dřevěné a přednesl skladbu Daria Milhauda. Zpěváci potěšili obecenstvo písněmi Ze soboty na neděli a Lásko má, já stůňu. Ze strunných nástrojů se představila několikrát kytara a klavír. Kytaristé si vybrali nejčastěji repertoár skladatelů romantismu, ale také autory současné. Dva klavírní výstupy představily svěží jazzovou skladbu a náročný valčík Fryderyka Chopina, který zakončil tento hudební podvečer. Důležitou součástí koncertů jsou také klavírní korepetice, kterých se zhostili Eva Vurstová, Zuzana Řeháková a Petr John. Průvodním slovem potěšila posluchače Eva Vurstová.

Děkujeme absolventům i jejich pedagogům za příjemný zážitek. Gratulujeme!