Štíty

Na pobočce ve Štítech v současné době působí pět pedagogů: Mgr. Eva Grúzová, Mgr. Zdeňka Davidová, Bohumil Havelka, Pavla Nejedlá a Zdislava Stejskalová. Vyučuje se zde hra na klavír, keyboard, zobcovou flétnu, trubku, kytaru, bicí, sólový zpěv a hudební nauka. Výuka probíhá individuálně nebo ve skupinkách.

Žáci i vyučující se aktivně zapojují do společensko-kulturního dění města Štíty a podílí se na pravidelných koncertech a vystoupeních. Zajišťují hudební program na Mikulášské besídce na náměstí ve Štítech a každoročně účinkují na Štíteckém jarmarku. Dvakrát ročně pořádají koncerty pro ZŠ a MŠ ve Štítech, odpolední koncerty pro veřejnost a s hudebním programem vystupují také v domově důchodců. Mimo tato vystoupení se žáci účastní i koncertů pořádaných ZUŠ v Zábřeze. Od školního roku 2018 /2019 probíhá vyučování v nově opravených prostorách.

Grúzová Eva, Mgr.

Grúzová Eva, Mgr.


Zpěv, keyboard, nauka o hudbě

Havelka Bohumil

Havelka Bohumil


Zobcová flétna, trubka, bicí, kytara

 

 

 

 

 

 

Facebook