Zápis do ZUŠ Zábřeh

Galerie Tunklův dvorec

Důležitá informace pro návštěvníky Galerie Tunklův dvorec

 

Je nám velmi líto, ale k 15. 12. se z technických důvodů uzavírá Galerie Tunklův dvorec, a to na dobu neurčitou. 

Velmi děkujeme všem výtvarníkům, středním, základním i mateřským školám za vynikající spolupráci a zájem instalovat v hlavní síni i minigalerii své práce. Kurátorovi galerie Josefu Mackovi a Rostislavu Knápkovi Mackovi za oslovování umělců a zajištění plánu výstav, instalaci obrazů, péči o prostory galerie a zajištění výstav a vernisáží. Velké poděkování patří i návštěvníkům za jejich přízeň a věrnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie sídlí v budově bývalé radnice na hlavním Masarykově náměstí. Původně byla měšťanským domem, vystavěným v první polovině 15. století a v průběhu staletí několikrát přestavovaným. V roce 1455 jej městu prodal Jiří Tunkl. Z domku byla zřízena radnice a tomuto účelu sloužila až do roku 1991. Správa města se v tomto roce přestěhovala na zábřežský zámek a přízemní prostory radnice byly přeměněny na Galerii Tunklův dvorec. Dnešní výstavní prostor, dříve obřadní síň, je vlastně dochovaný středověký sklep. Budova je jednou z významných dominant náměstí.

V roce 1992 bylo vyhlášeno výběrové řízení na využití nebytových prostor bývalé matriky a obřadní síně s úvahou městského úřadu zřídit zde stálou expozici. Výběrové řízení vyhrála firma Reklama Graphic, jejímž majitelem byl pan Antonín Hýbl. Prostory přizpůsobil pro pořádání výstav, koncertů a přednášek. Pořídil mobiliář, židle, osvětlení a další vybavení.

V roce 1993 otevřel galerii regionální výstavou Zábřežská paleta. V roce 1994 bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekt rekonstrukce dvorany, minigalerie, chodby a WC. Kolaudace proběhla v roce 1996 a prvním vystavujícím byl Nikos Armutidis se svými sochami a obrazy. Průběžně byl dovybaven mobiliář a prostory galerie.

Každý rok proběhlo v průměru 10 skupinových výstav, které byly zahajovány vernisáží a kulturním programem ve stejném duchu, jako je tomu dodnes.

Vystavujícími byli profesionální i amatérští výtvarníci, děti i studenti, sochaři a umělečtí řemeslníci. Probíhaly zde výstavy sbírkových a sakrálních předmětů, dokumentů k významným regionálním výročím či osobnostem. V prostorách galerie byly k vidění sochy, loutky, dýmky, betlémy, keramika, řemesla, obrazy, grafiky, malby, ilustrace, karikatury, dřevořezby, plastiky, návrhy kostýmů, kovářské a skleněné objekty, fotografie, tapiserie, batiky, šperky, dřevěné objekty, architektonické práce, kramářské písně…

Vystavovatelé pocházeli z Dánska, Rakouska, Kazachstánu, Slovenska, Tibetu, USA a prakticky z celé České republiky.

Vedle samotných výstav se zde uskutečnilo mnoho koncertů. Byly to koncerty Klubu přátel hudby i koncerty žáků a učitelů ZUŠ Zábřeh. V Galerii našly své posluchače také přednášky, besedy a další kulturní akce.

Poslední realizovanou výstavou firmy Reklama Graphic byla skupina olomouckých architektů „A7“. V roce 2009 firma ukončila svou činnost.

Galerie Tunklův dvorec byla zásluhou pana Antonína Hýbla důležitou kulturní institucí Zábřeha, která obohatila občany Zábřeha o nevšední a příjemné zážitky a možnosti potkat významné osobnosti kulturního světa.

Od roku 2009 provozuje galerii Základní umělecká škola Zábřeh, která se snaží pokračovat stejným způsobem, jakým galerii vedl pan Hýbl. I dnes jsou během celého roku pořádány autorské výstavy, prostor minigalerie využívají místní základní a mateřské školy k prezentaci prací svých žáků. Odpovědnou osobou za provoz galerie je od roku 2015 pan Josef Macek.