Hájek Milan

* 27. 4. 1953 v Praze

Umělecký obor:

  • korepetice tanečního oddělení

Vzdělání:

  • Státní konzervatoř v Praze
  • obory: dirigování, sbormistrovství, hudební kompozice, hra na klavír a bicí

Učitelská praxe:

  • od r. 1992 korepetitor tanečního oddělení a pedagog hudby

Umělecká praxe:

  • dirigent sborů na pěveckých festivalech spojených sborů (Smetanovy Jabkenice)
  • člen Středočeské unie
  • aranžér bigbandových orchestrů
  • 1978 – 1987 korepetitor opery a scénický dirigent v Národním divadle v Praze  
  • 1978 – 1987 korepetitor klasického tance na ÚV ČSTV v Praze
  • 1987 – 1992 dirigent opery, klasické operety a baletu v divadlech v Ostravě a Olomouci