Havelka Bohumil

Umělecký obor:

 • hlavní obor trubka, bicí nástroje, dále hra na kytaru, keyboard (EKN), zobcovou flétnu

Vzdělání:

 • Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž (absolutorium)
 • Jazzová konzervatoř Praha – třída K. Velebného (absolutorium)

Pedagogická praxe:

 • 1985 – 1989  KC –  Praha  
 • 1997 – 2000  ZUŠ Zábřeh
 • 2001 – 2008  ZUŠ Lanškroun
 • 2005 – dosud ZUŠ Moravská Třebová
 • 2011 – dosud ZUŠ Zábřeh

Umělecká praxe:

 • hra převážně jazzové, populární, ale i klasické hudby v různých souborech (kombo, Big Band, sym. orchestr), na trubku, bicí, kytaru, keyboard, případně zpěv – podle potřeby obsazení
 • hudební angažmá v Praze a v zahraničí

Volný čas:

 • zájem o jazzovou, populární a klasickou – novátorskou hudbu
 • aranžování pro orchestry, natáčení hudebních souborů a sborů, účast v kapelách jako hudebník, skládání a natáčení vlastní tvorby, ozvučování kulturních akcí

Kontakt:

  havelka@zus-zabreh.cz, studiohbm@seznam.cz