Zařazení nových žáků pro šk. rok 2018 / 2019

 

 

 

 

 

Externí forma výuky nauky o hudbě: 

Termíny přezkoušení  II. pololetí 2017 /2018  

  •   1. 6. 2018
  •   4. 6. – 8. 6. 2018
  • 11. 6. – 15. 6. 2018                                                       

Den a čas přezkoušení: po domluvě s p. uč. P. Krňávkovu, A. Rakovou a M. Kučerovou

(viz. seznam externistů a přiřazení k vyučujícím)

Bližší informace.

 

Úplata za vzdělávání