Dechový orchestr mladých ZUŠ Zábřeh

Dechový orchestr mladých ZUŠ Zábřeh je orchestr složený z žáků základní umělecké školy. V roce 1997 jej založil učitel žesťových nástrojů Lubomír Vepřek, který jej vede dodnes. Nyní má "orchestr mladých" cca 53 žáků a jejich průměrný věk je 14 let.