• Ve dnech od 8. do 14. července uspořádala Základní umělecká škola Zábřeh již IX. ročník Mezinárodních interpretačních kurzů, nad nimiž převzal záštitu náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek. Hlavním mediálním partnerem se stal i pro tento rok Český rozhlas Olomouc a významnými partnery byly Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj a město Zábřeh.

    Budova ZUŠ na Školské ulici se druhý prázdninový týden rozezněla zpěvem, hrou na klavír, housle, violu a violoncello. Potřetí se podařilo uskutečnit výuku tanečního oboru. Studenti si vybírali z bloků klasického tance, moderního a jazzového tance, taneční improvizace, contemporary a floor-work. Zámek Skalička opět hostil pěveckou třídu Maestra Antonia Carangela. Pro bezmála 140 účastníků byl připraven bohatý program. Zahajovací koncert se odehrál v režii vynikajícího komorního tělesa Petrof Piano Trio a jeho hostů, lektorů pěveckých tříd. Strhující pondělní koncert lektorů potvrdil kvalitu působících pedagogů a posunul hranice očekávání za další mez. V úterý se splnil sen nejednoho mladého klavíristy – nabitý koncertní sál ZUŠ Zábřeh naplnil bouřlivou hrou klavírní virtuos Martin Kasík. Hudební odlehčení nabídly ve středu dvě mladé hudební skupiny Blackbird´s Music a Fluguit. Samotní frekventanti ukázali výsledky své práce během tří koncertů.

    Atmosféra kurzů byla více než příjemná, přátelská, nabitá energií a zájmem všech účastníků. Mladá generace hudebníků se nejen pilně připravovala, ale také se inspirovala náslechy v hodinách ostatních účastníků. Všichni se snažili odnést si co nejvíce nových podnětů a zkušeností, a to nejen aktivní účastníci, ale také jejich doprovázející pedagogové z ostatních ZUŠ nebo konzervatoří.

    Opět se potvrdilo, že Mezinárodní interpretační kurzy mají význam nejen pro samotné účastníky, ale také pro město Zábřeh, o čemž svědčí návštěvnost koncertů a ohlasy veřejnosti.

Top