• V příjemné atmosféře se nesl 2. absolventský koncert, který na naší ZUŠ proběhl 17. 5. 2018.

     Na jevišti se postupně vystřídalo 20 absolventů, 15 z prvního a 5 z druhého stupně. Posluchači mohli vyslechnout zdařilé provedení skladeb nejrůznějších žánrů a epoch. Pestré bylo také nástrojové zastoupení. Kromě nejčastější hry na klavír zazněla i kytara, trubka, zobcová a příčná flétna nebo hra na housle. Nechyběl ani sólový zpěv.

    Všichni vystupující prokázali, že žádná hodina, kterou u nástroje odpracovali, nebyla zbytečná, a za svoje kvalitní hudební výkony byli právem odměněni spontánním potleskem.

    Nezbývá než si přát, aby si tento hudební vklad, který jim nikdo nemůže vzít, odnesli do dalšího života.

Top