• 17. května se sešli v učebně nauky o hudbě zapálení mladí hudebníci, kteří mají zájem poznávat vše nové, ověřit si nabyté poznatky a také se utkat se svými soupeři na bitevním poli.

    Soutěžilo se v třech kategoriích, do kterých byly děti rozděleny podle ročníků. Soupeřily mezi sebou tříčlenné týmy, ve třetí kategorii týmy dvoučlenné. Tématy byly hudební symboly a značky, poznávání hudebních nástrojů, portrétů hudebních skladatelů a hudebních souborů. Žáci si zopakovali noty, stupnice, italské hudební názvosloví nebo dílo Bedřicha Smetany. Jednou z disciplín byl i sluchový úkol spojený s hrou na boomwhackery nebo poznávání písniček podle rytmu. Kreativity a slovní zásoby bylo potřeba u hry Správně napověz, kdy si jeden z hráčů ověřil své vyjadřovací schopnosti. Úkolem skoro detektivním bylo poznávání tajemných předmětů, které měly vždy něco společného s hudbou.

    Všechny úkoly byly vymyšleny hravou a zábavnou formou, ve které hrály roly nejen znalosti, ale také pohotovost a nápad. Soutěžící nasbírali spousty bodů, byli odměněni diplomy a malými drobnostmi. Přesto tato soutěž nekladla důraz na umístění, ale na to, aby se děti pobavily, zopakovaly si učivo z hudební teorie a taky zažily hezké odpoledne.

     

    Všem soutěžícím moc děkujeme za jejich zájem a příjemnou atmosféru!

Top