• Ve dnech 3. – 6. 5. 2018 proběhlo v Praze Ústřední kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje, kde naši školu reprezentovaly tři studentky – Mona Azzani ve hře na hoboj, Petra Přibáňová ve hře na tenor a Adéla Ondráčková ve hře na lesní roh. Jejich cesta do Prahy vedla přes školní, okresní a krajské kolo. Na celostátním setkání žáků ZUŠ pak naše studentky získaly shodně 2. cenu ve svých kategoriích a také spoustu nových zkušeností. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy nejen jim, ale i jejich učitelům Karolíně Mynářové, Lukáši Václavovi a Blance Pavlíkové.

Top