• Jak bývá jednou za tři roky zvykem, zúčastnila se i v letošním školním roce naše ZUŠ okresních a krajských kol soutěží. Celé toto klání bylo odstartováno okresním kolem ve hře na dechové nástroje, které se konalo 28. února v Zábřeze. Představilo se zde celkem 50 dětí na dřevěné i žesťové dechové nástroje, z toho bylo 25 domácích. Vedly si velmi dobře, do krajského kola postoupilo 15 z nich.

    Krajské kolo ve hře na dechové žesťové nástroje se díky krásným a novým prostorám, které ZUŠ Zábřeh nabízí, konalo opět u nás, a to 27. března. Sjelo se k nám 73 soutěžících z celého Olomouckého kraje. Jejich hráčské kvality posuzovala šestičlenná porota v čele s předsedou MgA. Jindřichem Petrášem, uznávaným profesorem z JAMU v Brně. A našim soutěžícím se dařilo. Získali celkem 8 prvních míst, dvěma žákyním, Adéle Ondráčkové (lesní roh) a Petře Přibáňové (baryton), se podařilo probojovat do ústředního kola.

    Na konci března probíhala krajská kola soutěží nejen u nás, ale i ve Šternberku a v Hranicích. Ze Šternberka si pět hráčů na bicí ZUŠ Zábřeh přivezlo krásná druhá a třetí místa, v Hranicích, kde probíhalo krajské kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje, a kam postoupily dvě naše žákyně, jsme získali jedno druhé místo na zobcovou flétnu a první místo s postupem do ústředního kola vybojovala hobojistka Mona Azzani.

    Všem žákům i učitelům, kteří se zúčastnili těchto náročných, ale krásných soutěží, děkujeme a přejeme mnoho píle a houževnatosti v následujících letech.

Top