Zápis do ZUŠ Zábřeh

Talentovaní klavíristé vyrazili do Hranic

26.04.2022

Talent je schopnost jedince vynikat v určité činnosti nad jinými. Okolí si takového talentu všimne a začne považovat jedince za zvláštního, jako by měl od přírody nějakou superschopnost. Talent ale není vždy okamžitě viditelný, musí být v talentované osobě objeven, a to se děje nejčastěji prostřednictvím srovnávání v oblasti, ve které se talent rozvíjí.

Talent je vždy inspirativní, a tak jsme naše mladé talenty vyslali „do světa“, aby inspirovali a byli inspirováni. Tamara Hrdinová, Nela Potěšilová a Kateřina Králová vyrazily 26. 4. 2022 na Krajskou přehlídku talentovaných klavíristů Olomouckého kraje, kde naši školu výborně reprezentovaly. Moc děkujeme a přejeme spoustu dalších inspirativních zážitků.