Zápis do ZUŠ Zábřeh

Koncert pěveckého oddělení

17.05.2022

V úterý 17. 5. 2022 proběhl v prostorách koncertního sálu naší školy koncert pěveckého oddělení. V úvodu byla představena jeho činnost i úspěchy za celý školní rok. Učitelé zpěvu se svými žáky vybrali na koncert repertoár z oblasti klasického i populárního žánru. Nejprve vystoupil komorní sbor Jasmín s písněmi Petra Ebena, osvěžení přinesly hanácké písně, z nichž jedna byla v tříhlasé úpravě.

            Klasický zpěv zazněl v podání Barbory Přichystalové, která úspěšně reprezentovala školu hned na dvou soutěžích. V celostátním kole Národní soutěže ZUŠ získala 2. místo a na Celostátní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce obdržela zlaté pásmo a speciální ocenění poroty za interpretaci skladby The Sound Of Music.

            Populární zpěv si mohli diváci vyslechnout např. ve zdařilém aranžmá písně Modlitba z pohádky Anděl Páně. Jiří Novák v ní zpíval za doprovodu akustických kytar.

            Velmi pěkně a mile působil hlasový projev našich nejmenších dětí, které jsou příslibem nové generace nadaných zpěváků.