Zájezd žáků ZUŠ do Rudolfina a Českého muzea hudby v Praze.

10.02.2019

V pondělí 4. února jsme vyrazili s hrstkou žáků naší ZUŠ do Rudolfina a Českého muzea hudby v Praze. V Rudolfinu nás čekal workshop Skládání na přání, aneb Jak vzniká hudba?. Pod vedením skladatele Slávka Hořínky a lektora Jana Kyjovského si děti vyzkoušely působení a nosnost nejrůznějších zvuků formou hry na tělo a hlasových improvizací. Seznámily se s řadou netradičních hudebních nástrojů, které si lze vyrobit i doma. Hlavním cílem bylo vytvoření vlastní skladby, kterou by tyto nástroje mohly ztvárnit. Téma znělo Řeka, moře, oceán. Výsledkem byla partitura, která vznikla z nápadů a představ všech aktérů. Skladbu si všichni společně zahráli za použití všech možných zvukových barev nástrojů, které měli k dispozici.

Po tomto nevšedním zážitku jsme se vydali do Českého muzea hudby, kde nás čekalo nepřeberné množství hudebních nástrojů. Velkou zajímavostí byl například čtvrttónový klavír, dechové nástroje se dvěma korpusy, dvojité housle nebo orchestrion, který jsme měli možnost si i poslechnout. Celá prohlídka byla komentována průvodcem, takže jsme se dozvěděli i mnoho nového. Velkým zážitkem byly hrající schody, malá harfa a varhany, na něž si mohly děti zahrát. Závěr ale patřil hracímu koutku, kde hlavní roli hrály elektrofonické nástroje. Vyzkoušeli jsme si elektrickou kytaru, syntezátor nebo theremin, který se ovládá pohybem paží kolem dvou antén, a zvuk podobný smyčcovým nástrojům a lidskému hlasu vzniká jako elektrické kmity.

Na úplný závěr si vyhladovělí výletníci koupili dobroty v McDonald’s a KFC, protože bez toho by výlet nebyl přece výletem. Domů jsme přijeli unaveni, ale plni dojmů a zážitků. To nám dodalo zase energii k plánování výletu dalšího.

Aby to pro výletníky nebylo jen tak jednoduché, měli za úkol odpovědět na tři otázky.

  1. Co jsi zažil/la v Rudolfinu?
  2. Co jsi zažil/la v muzeu?
  3. Co bylo nejlepší z celého dne?
  4. A tak to dopadlo…