Krajské kolo soutěže ZUŠ - 7. 3. 2019

07.03.2019

Žáci základních uměleckých škol získávají každoročně zkušenosti na soutěžích vyhlášených MŠMT. V letošním roce se žáci dechového oddělení zapojili do soutěže v komorní hře. Soutěžící procházejí několika koly, z nichž okresní a krajské kolo pořádala naše škola.

Krajské kolo proběhlo 7. března 2019 a zúčastnilo se jej 134 žáků v 36 souborech z 12 škol Olomouckého kraje.

Hodnocení předsedů obou porot, za dřevěné dechové nástroje MgA. Zdeňka Seidla ze ZUŠ Pardubice a za žesťové dechové nástroje prof. MgA. Jindřicha Petráše z JAMU Brno, bylo velmi pozitivní, o čemž svědčí také 11 postupujících souborů do ústředního kola, které se bude konat v Liberci 25. – 28. dubna 2019.

Také naše škola bude mít v Liberci své zástupce, a to rovnou dva.
Pozounové kvarteto ve složení Pavlína Přibáňová, Stela Vinklerová, Lucie Divišová, Jiří Weinlich a Žesťový kvintet, jehož členy jsou Šimon Nesporý, Ondřej Hrubý, Adéla Ondráčková, Adam Azzani a Vojtěch Krmela.

Přejeme všem hráčům hodně sil do závěrečné přípravy a mnoho pozitivní zážitků v ústředním kole.