Smyčcový orchestr ZUŠ Zábřeh byl založen roku 2017 a pracuje pod vedením Františka Kolčavy. Tvoří jej 15 hráčů. Repertoár orchestru je široký, zahrnuje skladby od doby barokní po současnost, jejíž součástí je i filmová hudba. Orchestr se účastní kulturního dění v Zábřeze, pořádá vlastní koncerty, spolupracuje se všemi odděleními školy. Jeho snahou je nabídnout žákům smyčcového oddělení prostor pro realizaci v oblasti komorní hudby i příležitost k navázání nových přátelství.