Postřelmov

 

Výuka probíhá v nově zrekonstruovaných prostorách místní základní školy.

Je zde vyučována:

Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, klarinet):

Mgr. Gabriela Kubíčková (email:kubickova@zus-zabreh.cz) - úterý

Pavla Nejedlá (email: nejedla@zus-zabreh.cz) -  úterý

Hra na klavír:

Mgr. Zuzana Řeháková (email: rehakova@zus-zabreh.cz) - úterý, čtvrtek

Nauka o hudbě:

Mgr. Alena Raková (rakova@zus-zabreh.cz) - úterý

Pavla Nejedlá (email: nejedla@zus-zabreh.cz) - úterý

Žáci celoročně pracují na svých schopnostech a dovednostech ve hře na nástroj, který si zvolili a zároveň jsou vzděláváni v oblasti uměleckého a estetického cítění. Tito nadaní žáci se aktivně podílejí na rozvoji kulturního života v Postřelmově formou nejrůznějších koncertů. Jedná se na příklad o pravidelně pořádané třídní koncerty k nejrůznějším příležitostem (Advent, Velikonoce, svátek matek), podílení se na koncertech pořádaných místní základní školou, nebo pravidelné Vánoční notování v Penzionu pro seniory.