Rýznarová Eliška

Umělecký obor:

  • hra na klavír, hra na EKN, hudební nauka, komorní hra

Vzdělání:

  • 2003 – 2007  ZUŠ Zábřeh – Hana Čiháková
  • 2007 – 2010  ZUŠ Jedlí – MgA. Martin Hroch 
  • 2010 – doposud  Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, MgA. Vanda Jandová
  • 2010, 2011, 2012 – Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh, MgA. Vanda Jandová
  • 2014 – Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh, MgA. Martina Schulmeisterová
  • Klavírní soboty (Konzervatoř Brno), semináře spojené s výukou hry na klavír

Pedagogická praxe:

  • od r. 2014: ZUŠ Zábřeh (pobočka Jedlí)
  • od r. 2017: ZUŠ ,,Žerotín“ Olomouc

Volný čas:

  • hudba, kapela (klávesy, zpěv, bicí), fotografování

Kontakt:

  ryznarova@zus-zabreh.cz